Va chạm với xe container, 2 thanh niên Quảng Trị tử vong tại chỗ
Đăng bởi Thanh Tâm 5 horas