Để cho em đợi đến nhàu cỏ xuân...

0 935 1

Hẹn nhau ở gốc du già
Hai, ba, bốn tiếng... chiều tà đã lâu
Mà anh còn ở nơi đâu
Để cho em đợi đến nhàu cỏ xuân...

 

Ý kiến bạn đọc 0