Hai trong nhóm năm sinh viên tình nguyện của SJ Việt Nam từ Brunei bắt đầu chương trình làm việc tại Việt Nam

0 7302 559

Trước tình hình bùng nổ thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, các tình nguyện viên Brunei đã nhận được thông tin đầy đủ từ SJ Việt Nam và từ trường Đại học Brunei Darussalam về tình hình virus corona tại Việt Nam và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi tới Việt Nam trong ba tháng rưỡi lần này.

Hai tình nguyện viên rất có ý thức trong việc phòng chống virus corona

Sáng nay 04/02/2020, hai bạn sinh viên tình nguyện người Brunei đã họp với trường Đại học Vinh để nhận nhiệm vụ tại trường. Theo đó, Syakir và Hazwan sẽ hỗ trợ giảng viên của trường phần nghe nói trong môn Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh  và môn Ngữ âm cho các sinh viên năm nhất; giúp đỡ các sinh viên trong khu trung tâm thư viện luyện tập khả năng phản xạ bằng tiếng Anh, rèn kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm cho sinh viên thông qua các trò chơi tiếng Anh, các chủ đề mà sinh viên yêu thích; phối hợp  cùng các  liên chi đoàn, liên chi hội khoa Ngoại ngữ tổ chức forum/talk show 2 tuần 1 lần;  tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa của Khoa, và tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ Anh ngữ của nhà trường vào tối thứ 5 hàng tuần. Chương trình làm việc của các tình nguyện viên có thể sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với các hoạt động của khoa Ngoại ngữ và nhà trường.

Cuộc họp sáng nay có Ban Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ, Ban Thường vụ liên chi đoàn, Ban Thư ký liên chi hội sinh viên, và chủ nhiệm các câu lạc bộ của khoa Ngoại ngữ trường Đại học Vinh, Nghệ An. 

Thầy Nguyễn Hữu Quyết, Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh, phụ trách mảng hợp tác quốc tế cho biết rất tin tưởng vào năng lực ngoại ngữ, nghiêm túc và sự cởi mở của các bạn sẽ có những đóng góp tích cực cho các sinh viên tại khoa và tại trường.

Ba tình nguyện nam Brunei còn lại trong nhóm sẽ làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Hiện ba sinh viên Mohammad Izwan Bin Haji Morni, Abdul Matin Bin Haji Abd. Karim và Mohammad Nifael Mahdini cũng đã có chuyến bay an toàn và đang trên đường về trường. Chiều nay do sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng khách ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam nên các tình nguyện viên đã phải đợi bốn tiếng đồng hồ mới lấy được thị thực. 

Dưới đâu là những hình ảnh đầu tiên của Syakir và Hazwan tại Vinh và một số hình ảnh trong ngày đầu làm việc:

The translation:

Two in SJ Vietnam 's group of five student volunteers from Brunei started their program in Vietnam

Yesterday, February 3rd, 2020, two in SJ Vietnam 's group of five student volunteers from Brunei Muhammad Abdul Syakir (22 years old) and Mohamad Hazwan Syafiq (21 years old) arrived at Vinh University safely and had their first meeting at the university this morning.
Facing the outbreak of information on an acute respiratory infection caused by the new strain of the corona virus, Brunei volunteers have received detail information from SJ Vietnam and Brunei Darussalam University about the coronavirus situation in Vietnam and well prepared for this trip to Vietnam for this duration of three months and a half.
This morning on February 4th, 2020, two Bruneian volunteer students had a meeting at the university to take up the tasks of their mission. Accordingly, Syakir and Hazwan will support the faculty members of the listening and speaking section in the Comprehensive English and Phonics skills for first-year students; help students in the center of the library area practice their reflexes in English, presentation skills, working in groups through English games, topics that students love; coordinating with federations and inter-branch associations of the Foreign Languages Department ​​to organize a forum / a talk show every 2 weeks; participating in cultural exchanges of the Faculty, and joining the university's English club activities every Thursday evening. The agenda of the volunteers may be adjusted to suit the activities of the Foreign Languages Department ​​and the university.
This morning's meeting included the Board of Directors of the Department of Foreign Languages, the Standing Committee of the Inter-branch Union, the Secretariat of the Union of Students' Union, and the heads of the clubs of Foreign Language Department ​​of Vinh University, Nghe An province.

Mr. Nguyen Huu Quyet, the Vice Dean of the Foreign Language Pedagogy Department, Vinh University, in charge of international cooperation, said that he believed in SJ Vietnam's volunteers' foreign language skills, seriousness and exuberance will contribute positively for students at the faculty and at the university.

Three other Brunei volunteers in this group will work at Dong Thap Community College. Currently, three students Mohammad Izwan Bin Haji Morni, Abdul Matin Bin Haji Abd. Karim and Mohammad Nifael Mahdini also had safe flights and were on their way to the college. This afternoon, because Tan Son Nhat airport was full of foreign visitors coming to Vietnam, the volunteers had to wait for four hours to get their visas.

Below are the very first images of Syakir and Hazwan in Vinh and some photos of the first working day:

Ý kiến bạn đọc 0