a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Frank-Walter Steinmeier. 
a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. 
a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội kiến. 
a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại hội kiến
a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội kiến
a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a
Đoàn đại biểu cấp cao Đức tại hội kiến.
a title=Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc style=text-align:center; href=https://www.qdnd.vnimg src=https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png class=vllogo/a