WESTMINSTER: Cư dân Mỹ phản đối dân cử gốc Việt "Gia Đình Trị" (Có lồng tiếng Việt)

0 674 0

Ông thị trưởng bổ nhiệm con bà nghị viên, bà nghị viên bổ nhiệm con ông thị trưởng, rồi một loạt chức vụ của thành phố cũng do con ông cháu cha tự bầu cho nhau.
Hơn nữa, cảnh sát trưởng của thành phố tố những dân cử gốc Việt tham nhũng, đút lót và đe dọa dân chúng...

Không biết những người gốc Việt  có thấy xấu hổ không?

Ý kiến bạn đọc 0

Đọc thêm