Workshop cuối năm 2019 cùng SJ Việt Nam

0 10996 966

Workshop cuối cùng trong năm 2019 của SJ Việt Nam được tổ chức tại chính trụ sở của Sj Việt Nam tại Lĩnh Nam, Hà Nội.

Vậy là năm 2019 đã đến điểm kết thúc của nó, năm nay các bạn trẻ của SJ Việt Nam đã làm được những gì, thành công hay thất bại đều được chia sẻ trong buổi Workshop.

Chủ đề tuần này bắt đầu với từ đầu tiên bạn thấy trong bảng trò chơi, có thể là mọi thứ từ “Love”, “Travel”, “Marriage”. Các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ về năm qua của mình cũng như các dự định tương lai cho năm sau. Các câu chuyện cứ thế tiép tục.

Tuy bận rộn nhưng các bạn vẫn dành thời gian cùng Sj Việt Nam. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người và hy vọng năm sau các bạn sẽ làm được điều mà mình mong muốn.

 

Các bạn trẻ tham sự Workshop cuối năm của SJ Việt Nam. 

Workshop được tổ chức thường xuyên với các chủ đề thực tế, nhằm giúp các bạn trẻ có môi trường rèn luyện khả năng ngoại ngữ, giao tiếp xã hội và có kiến thức thực tế. SJC và SJ Việt Nam hẹn gặp các bạn trong các chương trình tiếp theo.

 

SJ Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm kết nối các tình nguyện viên quốc tế và Việt Nam cùng tham gia làm việc giúp đỡ những cộng đồng gặp khó khăn. SJ Việt Nam được thành lập vào năm 2004 và là thành viên của mạng lưới Thanh niên liên kết (Solidarites Jeunesses) toàn cầu.

#SJVietnam #Solidarites Jeunesses #NGO #Volunteer

 

SJC - The English community actively organized the last Workshop in 2019, held at SJ Vietnam.


The final workshop of SJ Vietnam in 2019 held at the headquarters of Sj Vietnam in Linh Nam, Hanoi.

2019 has come to an end, this year, this time we shared the thing young people of SJ Vietnam have archived, successes or failures both accepted in the Workshop.

This week's topic begins with the first word you see in the game board, probably everything from "Love", "Travel", "Marriage". Young people have the opportunity to share about their past year as well as future plans for the following year. The stories go on and on. Despite being busy, you still spend time with Sj Vietnam. Happy New Year to everyone, and hopefully next year you will do what you want.

Young people attended SJ Year-end Workshop of SJ Vietnam.

Workshops are held regularly with practical topics, to help young people have an environment to practice foreign language skills, social interaction and practical knowledge. SJC and SJ Vietnam see you in the next programs.

SJ Vietnam is a non-governmental organization (NGO) to connect international and Vietnamese volunteers to work together to help disadvantaged communities. SJ Vietnam was established in 2004 and is a member of the global network of Solidarites Jeunesses worldwide.

#SJVietnam #Solidarites Jeunesses #NGO #Volunteer

Ý kiến bạn đọc 0