Chủ tịch CMC: "Với hạ tầng số, Việt Nam đã sẵn sàng cất cánh theo hình chữ V"
Đăng bởi Hoàng Oanh 4 năm trước