Gần 200 doanh nghiệp bàn về chuyển đổi số tại Hội nghị Agile Việt Nam
Đăng bởi Việt Hoàng 14 giờ trước
Gần 200 doanh nghiệp bàn về chuyển đổi số tại Hội nghị Agile Việt Nam
Ngày 8/12, lấy chủ đề “Agile and Digital Transformation” (Chuyển ...
  • Kim Anh
  • Đăng bởi Kim Anh
    26 ngày trước