Năm mới thức tỉnh: Người hạ đẳng dùng Mồm nói chuyện, người trung đẳng dùng Đầu nói chuyện, người thượng đẳng dùng Tâm nói chuyện
Đăng bởi Alex Nguyen 19 giờ trước
Năm mới thức tỉnh: Người hạ đẳng dùng Mồm nói chuyện, người trung đẳng dùng Đầu nói chuyện, người thượng đẳng dùng Tâm nói chuyện
Lời nói là thứ tốt nhất phơi bày một người, miệng của một người c...
 • Li An
 • Đăng bởi Li An
  3 tháng trước
 • Binh Bui
 • Đăng bởi Binh Bui
  4 tháng trước
 • Binh Bui
 • Đăng bởi Binh Bui
  4 tháng trước