Tình cảm giữa người với người, nhạt một chút sẽ tốt, thân thiết quá dễ sinh ra oán nghiệp
Đăng bởi Alex Nguyen 4 ngày trước
Tình cảm giữa người với người, nhạt một chút sẽ tốt, thân thiết quá dễ sinh ra oán nghiệp
Kỳ thực, cuộc đời con người cũng giống như cái thước, cần phải có...
Loading...
  • ICT LIFE
  • Đăng bởi ICT LIFE
    5 tháng trước
  • ICT LIFE
  • Đăng bởi ICT LIFE
    5 tháng trước