Trump tuyên bố 'chiến thắng'
Đăng bởi Tùng Vũ 4 năm trước