Trump tuyên bố 'chiến thắng'
Đăng bởi Tùng Vũ 2 năm trước