Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
Đăng bởi Li An 2 năm trước
  • BaoSon
  • Đăng bởi BaoSon
    4 năm trước