Translate   3 năm trước

Trải nghiệm mới dành cho các tình nguyện viên quốc tế.

image
Translate   3 năm trước

Groupcamp với nhóm Nhật tháng 2. 2020

imageimage
+12
Translate - Youtube   4 năm trước

Nghe lược sử Việt Nam qua giọng đọc của tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất của SJ Việt Nam - bé Trần Phương Nhi khi đang học lớp 3B trường Tiểu học Yên Mỹ trong thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19:
&list=PLPDjtT-1O7lMnTuTXKdwE8HamU8dkC5Aa&index=3

Translate - Youtube   4 năm trước

Nghe lược sử nước Việt qua giọng đọc của tình nguyện viên nhí của SJ Việt Nam Trần Minh Khôi lúc đang học lớp 5A trường Tiểu học Yên Mỹ trong thời gian cách ly xã hội do Covid-19:
&list=PLPDjtT-1O7lMnTuTXKdwE8HamU8dkC5Aa&index=2