Trader Việt Cover Image
Trader Việt Profile Picture
7 Thành viên
Translate   4 năm trước

Nhật ký của nhà giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp-những bài học từ 21 tuần giao dịch thực tế.
Một trong những điều đầu tiên tôi kiểm tra khi đọc một cuốn sách mới là số lượng trang mở đầu nếu nó quá dài sẽ khiến tôi buồn ngủ. Tôi cho rằng bạn cũng giống như tôi muốn bỏ qua và đi vào nội dung chính. Điều cuối cùng tôi muốn làm khi viết một cuốn sách là phần giới thiệu dài, nhưng ý kiến của tôi đã thay đổi khi đứng về khía cạnh của các tác giả khác. Hóa ra phần giới thiệu hữu ích trong việc cung cấp bối cảnh và quan điểm cần thiết cho cuốn sách. Vì vậy xin hãy thứ lỗi cho tôi tôi nghĩ nó sẽ có giá trị.

Nhật ký của nhà giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp-Peter L Brandt.pdf
Translate   4 năm trước

[Book] Bí mật giao dịch thành công, Đại diện cho những người mới tham gia thị trường Ngoại hối tìm hiểu cách trở thành một nhà kinh doanh Ngoại hối chuyên nghiệp. Mục đích của cuốn sách này là chia sẻ bí mật cho phép bạn đưa ra những quyết định giao dịch.

Forex- Bí Mật Giao Dịch Thành Công .pdf